لینک مستقیم فایل(گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری)

تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری,خرابی دیود كاسكاد ,چگونگی خارج شدن نوار پس از تمام شدن نوارگزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری|40109240|mlr40092046|
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل گزارش كارآموزی تعمیر دستگاه های صوتی و تصویری قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه صفحه یك

بررسی شانسی منبع تغذیه 1

معایب مربوط به شاسی غیر ایروزله 4

معیوب بودن تراشه 631 12

معایب بخش عمودی 18

معایب مربوط به بخش افقی 27

خرابی دیود كاسكاد 32

طرز كار اهمتر 35

سرویس ضبط 40

غلطك 43

نكاتی در مورد موتورها 47

چگونگی خارج شدن نوار پس از تمام شدن نوار... 49

دو نكته در مورد پخش دو لب 51

عیب های مكانیكی در مورد كلیدهای ضبط 52

ساختمان پخش صدا در ضبط استریو 54

آنتن 54

تاریخچه 55

نحوه اختراع اولین آنتن 55

راهنمای تنظیم آنتن 61

ایستگاه مركزی 62

پیوست 65

منابع 67

مقدمه

امروزه با توسعه صنایع كوچك و بزرگ در كشور، فرصت های شغلی زیادی برای مهندسین برق فراهم شده است و اگر می بینیم كه با این وجود بعضی از فارغ التحصیلان این رشته بیكار هستند، به دلیل این است كه این افراد یا فقط در تهران دنبال كار می گردند و یا در دوران تحصیل به جای یادگیری عمیق دروس و در نتیجه كسب توانایی های لازم، تنها واحدهای درسی خود را گذرانده اند.

همچنین یك مهندس خوب باید، كارآفرین باشد یعنی به دنبال استخدام در موسسه یا وزارتخانه ای نباشد بلكه به یاری آگاهی های خود، نیازهای فنی و صنعتی كشور را یافته و با طراحی سیستم ها و مدارهای خاصی این نیازها را برطرف سازد. كاری كه بعضی از فارغ التحصیلان ما انجام داده و خوشبختانه موفق نیز بوده اند.”

دكتر كمره ای نیز در این زمینه می گوید:

“اگر یك فارغ التحصیل برق دارای توانایی های لازم باشد، با مشكل بیكاری روبرو نخواهد شد. در حقیقت امروزه مشكل اصلی این است كه بیشتر فارغ التحصیلان توانمند و با استعداد این رشته به خارج از كشور مهاجرت می كنند و ما اكنون با كمبود نیروهای كارآمد در این رشته روبرو هستیم.”

یكی از اساتید مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در مورد فرصت های شغلی فارغ التحصیلان این رشته می گوید:

“طبق نظر كارشناسان و متخصصان انرژی در كشور، با توجه به نیاز فزاینده به انرژی در جهان كنونی و همچنین نرخ رشد انرژی الكتریكی در كشور، سالانه باید حدود 1500 مگاوات به ظرفیت تولید كشور افزوده شود كه این نیاز به احداث نیروگاههای جدید و همچنین فارغ التحصیلان متخصص برق و قدرت دارد.

صفحه یك

آشنایی با محل كار آموزی :

كارگاه (الكتریكی جواد) واقع در ابهر خیابان ولیعصر كوچه یخچال ، كه این كارگاه در زمینه تعمیر دستگاههای صوتی و تصویری از قبیل تلویزیون ، رادیو و ضبط و غیره فعالیت دارد.

بررسی شانسی منبع تغذیه

شکل(1) زیر قطعات منبع تغذیه را روی شاسی تلویزیون نشان می دهد. طرح مدار چاپی منبع تغذیه مطابق شکل (2) است.

شکل (1) : قطعات منبع تغذیه

شکل (2) : طرح مدار چاپی منبع تغذیه

در شکل (3) نیز مدار کامل منبع تغذیه رسم شده است. برای بررسی، مدار منبع تغذیه را به دو بخش کلی به شرح زیر تقسیم بندی می کنیم.

الف- بخش شاسی غیر ایزوله که قبل از ترانسفورماتور را تشکیل می دهد.

ب- بخش شاسی ایزوله که از ثانویه ترانسفورماتور به بعد را تشکیل می دهد.

شکل (3) بخش شاسی غیر ایزوله که قبل از ترانسفورماتور را تشکیل می دهد.

شکل 4: بخش شاسی ایزوله که از ثانویه ترانسفورماتور به بعد را تشکیل می دهد.

شکل 5: قطعات مشکوک در صورت بروز عیب در شاسی

شکل 6: قطعات مشکوک به عیب ناشی از نویز

شاسی ایزوله بخشی از برد مدار چاپی است که بعد از ثانویه ترانسفورماتور تغذیه قرار دارد.

شاسی غیر ایزوله بخشی از شاسی است که برق 220 ولت به آن اتصال دارد. این بخش قبل از ترانسفورماتور تغذیه قرار دارد.

معایب مربوط به شاسی غیر ایروزله

* عدم وجود ولتاژ در خروجی منبع تغذیه

- سوختن فیوز SI601 : در صورتی که خروجی منبع تغذیه ، ولتاژ نداشته باشد ، ابتدا از وجود برق در پریز و سالم بودن سیم رابط اطمینان حاصل کنید . سپس فیوز SI601 را کنترل کنید . شکل 7 فیوز SI601 را در نقشه ی مدار منبع تغذیه نشان می دهد .

شکل 7

در صورت سوختن فیوز SI601 ممکن است پل دیود D621 یا خازن C601 یا خازن صافی C626 معیوب و اتصال کوتاه شده باشد.

شکل 8 محل دیود D621 و خازن های C601 و C626 را در نقشه مدار نشان می دهد.

شکل 8

اتصال کوتاه شدن این قطعات باعث عبور جریان زیاد از مدار می شود و فیوز را می سوزاند.

- سوختن فیوز SI624 : اگر این فیوز سوخته باشد ممکن است یکی از المان های موجود در مدار بعد از فیوز معیوب اتصال کوتاه شده باشد. این عیب سبب عبور جریان زیاد از فیوز می شود و آن را می سوزاند.

شکل 9 محل این فیوز را در نقشه مدار نشان می دهد.

شکل 9

قطعات معیوب احتمالی در این حالت عبارتند از:

- سوختن ترانزیستور سوئیچ : اگر این ترانزیستور بسوزد معمولاً درین – سورس آن اتصال کوتاه می شود . در این حالت ممکن است خازن C646 اتصال کوتاه شده باشد . همچنین امکان دارد یکی از قطعات D647 و C648 C647 R646 که در هنگام قطع ترانزیستور T644 عمل می کنند معیوب شده باشد . شکل 10 جای این قطعات را در نقشه مدار منبع تغذیه نشان می دهد .

شکل 10

اتصال کوتاه شدن دیود D682 در بخش ثانویه ترانسفورماتور نیز می تواند سبب جریان کشیدن و سوختن ترانزیستور T644 شود . شکل 11 دیود D682 را در نقشه نشان می دهد .

شکل 11

فیوزها سالم هستند و ولتاژ تغذیه وجود ندارد

- اگر فیوز ها سالم باشند باید به بررسی ولتاژ راه انداز تراشه 631 یا ولتاژ پایه 6 تراشه بپردازید.

شکل 12 مسیر تهیه ولتاژ راه انداز را نشان می دهد.

شکل 12

ممکن است ولتاژ راه انداز کمتر از 9 ولتا باشد ، در این صورت مدار منبع تغذیه راه اندازی نمی شود . علت کم بودن ولتاژ راه انداز تغذیه ، معیوب بودن مقاومت R633 یا خازن C633 است . شکل 13 محل مقاومت R633 و خازن C633 را نشان می دهد . افزایش مقاومت R633 سبب افزایش افت ولتاژ در دو سر آن می شود و ولتاژ راه انداز را کاهش می دهد .

شکل 13

- اگر ولتاژ راه انداز روی پایه 6 تراشه 631 تقریباً برابر 9 ولت باشد ، باید مسیر تهیه ولتاژ تغذیه دائم تراشه بررسی شود . در این حالت لازم است دیود D653 ، سیم پیچ L653 یا ترانزیستور سویئچ T644 مورد آزمایش قرار گیرد.زیرا اگر ترانزیستور T644 یا دیود D653 قطع باشد ، تغذیه دائم تراشه برقرا نمی شود و مدار منبع تغذیه کار نمی کند. شکل 14 مسیر تهیه ولتاژ تغذیه دائم تراشه را نشان می دهد .

شکل 14

- اگر ولتاژ راه انداز روی پایه 6 تراشه از 12+ ولت بیشتر باشد و در محدوده بالای 12 ولت تغییر کند ، لازم است دیود D661 و مقاومت R652 664 و پتانسیومتر R654 و مقاومت R651 و خازن های C652 C661 C664 آزمایش شوند . شکل 15 قطعاتی را که باید مورد آزمایش قرار گیرند نشان می دهد.

شکل 15

- اگر ولتاژ راه انداز روی پایه 6 تراشه بین 5 تا 10 ولت تغییر کند باید قطعاتی که در مسیر تغذیه پایه های 7 و 11 ترانسفورماتور قرار دارند بررسی شوند. در این حالت لازم است صحت کار دیودهای D691 D671 D682 و خازن C632 و مقاومت های R632 R634 آزمایش شوند . شکل 16 این قطعات را در نقشه مدار تلوزیون نشان می دهد.

شکل 16


معیوب بودن تراشه 631:

اگر تراشه 631 معیوب باشد در پایه شماره 5 پالسی وجود ندارد . برای اطمینان از سالم یا معیوب بودن تراشه پس از اطمینان از سالم بودن ترانزیستور T644 و سایر قطعات در مسیر تغذیه تراشه ، یا اتصال اسیلوسکوپ به پایه شماره 5 تراشه موج پایه ی 5 را بررسی می کنیم. در صورت موجود بودن پالس ، تراشه 631 سالم است . نبود پالس دلیل بر معیوب بودن تراشه است. شکل 17 اتصال اسکوپ به پایه 5 تراشه را نشان می دهد .

شکل 17

مراحل عیب یابی

اکنون می توانیم با استفاده از مطالب بیان شده در ارتباط با عیب یابی منبع تغذیه مراحل عیب یابی را بیان کنیم . در شکل 18 فلوچارت مورد نظر آمده است.

شکل 18


معیوب بودن قطعات در بخش ثانویه ترانسفورماتور تغذیه

ولتاژهای دریافتی از ثانویه ی ترانسفورماتور شامل ولتاژهای +H=5v +E=8.5v B" B""=12v +M=16.5v +A=124v است شکل 19 ثانویه ترانسفورماتور و ولتاژ های دریافت شده از آن را نشان می دهد.

شکل 19

نبود هر یک از این ولتاژها به علت وجود معایبی در قطعه یا قطعات مشخصی است در اینجا به بررسی رابطه بین هر عیب با قطعه مورد نظر می پردازیم.

عدم وجود ولتاژ +A :

عدم وجود ولتاژ +A می تواند ناشی از معیوب بودن L682 یا D682 باشد شکل 20 این قطعات را نشان می دهد .

قطع شدن ولتاژ +A موجب از کار افتادن تقویت کننده خروجی افقی می شود و چون تغذیه بخش خروجی عمودی از افقی تهیه می شود لذا بخش عمودی هم از کار می افتد . در این صورت نور و تصویر نداریم ولی صدا سالم است.

شکل 20

عدم وجود ولتاژ +M :

در صورت معیوب بودن دیود D671 ، ولتاژ +M قطع می شود . عدم وجود ولتاژ +M سبب می شود که ولتاژی B"" B" نیز وجود نداشته باشد. در این حالت میکروکنترلر کار نمی کند و صدا و تصویر به وجود نمی آید . شکل 21 دیود D671 و مدار تهیه ولتاژ B"" B" را نشان می دهد.

شکل 21

عدم وجود ولتاژ +E

در صورت معیوب شدن دیود D691 ولتاژ +E وجود نخواهد داشت . با قطع ولتاژ +E ولتاژ +H نیز ساخته نمی شود . در این حالت میکروکنترلر و بخش افقی و عمودی از کار می افتند و تصویر و نور به وجود نمی آید. شکل 22 دیود D691 و مدار تهیه ولتاژ +E و +H را نشان می دهد .

شکل 22

معیوب بودن تراشه 676:

اگر تراشه 676 معیوب باشد ولتاژ B"" B" تهیه نمی شود و تلوزیون در حالت آماده به کار قرار می گیرد. شکل 23 نقشه مدار تراشه 676 را نشان می دهد .

شکل 23

معیوب بودن تراشه 686: اگر تراشه 686 معیوب باشد ولتاژ +H تهیه نمی شود . در این حالت میکرو کنترلر از کار می افتد و تلوزیون هیچ دستوری را نمی پذیرد . شکل 24 نقشه مدار تراشه 686 را نشان می دهد.

شکل 24


معایب بخش عمودی

بخش عمودی سبب می شود شعاع الکترونی روی صفحه تصویر در جهت عمودی طوری حرکت کند که تصویر در جهت عمودی باز شود . معایب بخش عمودی به شرح زیر است:

معیوب بودن نوسان ساز عمودی:

در صورتی که مدار اسیلاتور عمودی در تراشه 2260 معیوب باشد ، پالس عمودی در خروجی نوسان ساز بوجود نمی آید در این حالت طبقه ی تقویت کننده خروجی عمودی از کار می افتد و تصویر به صورت یک خط افقی در می آید . شکل 25 نقشه مدار تراشه 2260 را نشان می دهد.

شکل 25

در شکل 26 عیب ظار شده روی صفحه تصویر تلوزیون را که در اثر کار نکردن اسیلاتور عمودی ایجاد می شود ، مشاهده می کنید.

شکل 26

معیوب شدن تقویت کننده خروجی عمودی

چنانچه تراشه 411 معیوب شود جریان مصرفی عمودی قطع می شود و ولتاژ +D بالا می رود . در این حالت مدار محافظ لامپ تصویر عمل می کند و تلوزیون را به حالت Stand by می برد . شکل 27 مدار تراشه 411 را نشان می دهد.

شکل 27

اتصال کوتاه شدن خازن C433 شکل 28 خازن C433 را در نقشه مدار نشان می دهد. اگر خازن اتصال کوتاه شود ، جریان غیر مجاز از سیم پیچ های بلوک عمودی عبور می کند در این حالت افت ولتاژ در دو سر مقاومت R432 بالا می رود و ترانزیستور T551 که مربوط به مدار محافظ است عمل می کند. هادی شدن این ترانزیستور تلوزیون را به حالت Stand by می برد

شکل 28

شکل 29 مقاومت R432 و مدار محافظ را در نقشه ی مدار نشان می دهد . در صورت عمل نکردن مدار محافظ ، حوزه ی مغناطیسی شدیدی درگردن لامپ تصویر ایجاد می شود . اگر مدت اتصال کوتاه طولانی شود این میدان مغناطیسی شدید می تواند گردن لامپ تصویر را ببرد یا قطع کند.

شکل 29

قطع شدن D411

D411 یک دیود یکسوساز است که ولتاژ تغذیه تراشه تقویت کننده خروجی عمودی را تهیه می کند . شکل 30 دیود D411 و خازن صافی تغذیه را در نقشه مدار نشان می دهد . قطع شدن دیود D411 سبب می شود که ولتاژ تغذیه DC تراشه 411 فراهم نشود و تصویر به صورت شکل 31 درآید.

شکل 30

شکل 31

معیوب شدن دیود D421

قطع شدن دیود D421 باعث از کار افتادن مدار ژنراتور برگشتی در داخل تراشه خروجی عمودی می شود و تصویر به صورت یک خط افقی روشن در می آید. شکل 32 دیود D421 را در نقشه مدار خروجی عمودی نشان می دهد .

شکل 32

در شکل 33 تصویر بوجود آمده روی صفحه تلوزین را در حالی که D421 قطع است مشاهده می کنید.

شکل 33

قطع شدن خازن C421:

اگر خازن 421 قطع شود ، خطوط برگشت مطابق شکل 34 در بالای تصویر ظاهر می شود.

شکل34

شکل 35 خازن 421 را در نقشه نشان می دهد.

شکل 35

قطع شدن خازن 434:

در شکل 36 خازن 434 در نقشه مدار نشان داده شده است. این خازن همراه مقاومت 433 برای خطی کردن موج دندانه اره ای عمودی به کار می رود .

شکل 36

اگر خازن 434 قطع شود تصویر حالت خطی خود را از دست می دهد و به صورت شکل 37 در می آید.

شکل 37

اتصال غیر صحیح خروجی عمودی به سیم پیچ های انحراف عمودی

اتصال غیر صحیح خروجی عمودی به سیم های یوک عمودی به طور معمول ایجاد نمی شود . اگر بنا به دلایلی سیم های یوک را قطع کنیم و در اتصال مجدد محل اتصال سیم ها را اشتباه وصل کنیم ، جاروب اشعه در جهت عمودی بر عکس می شود . در این حالت تصویر روی صفحه تلوزیون مطابق شکل 38 به صورت وارونه در می آید.

شکل 38مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت روانشناسی گام های موفقدانلود پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نوپرسشنامه توانمند سازیپرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجانمقیاس تاب‌آوریمقیاس تکانشگریپرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوزپرسشنامه خود آسیب رسانیپرسشنامه قلدری - قربانی آلوئوسمقیاس احتمال خودکشیخرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالانپرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچمقیاس طرحواره های هیجانی لیهیفرم کوتاه پرسشنامه­ ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)دانلود پاورپوینت آناتومی اعصاب محیطیدانلود پاورپوینت حجاب و عفافگزارش کار در شرکت بیسکوئیت گرجیگزارش كارآموزی عمرانتحقیق آزمایشگاه مدار منطقی شناخت كاربردی Iptableگزارش كارآموزی مدیریت درمان تامین اجتماعی منطقه كرجاجراگزارش کارگاه روتورپرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس (اندلر وپارکر)گزارش کارآموزی مکانیکپرسشنامه مقیاس BAS/BISگزارش کارآموزی اسانسگیری